Kaiden's Bite - The World'S Favourite Kaiden.

Vattnets innehåll

Jag fortsätter med det fascinerande vattnet. Det är så otroligt att det är svårt att förstå hur det verkligen fungerar. I rumstemperatur är det smaklöst och luktlöst, nästan färglöst men en lätt blå nyans. Många substanser löser sig i vatten och brukar omnämnas som det universella lösningsmedlet. Därför är vatten i naturen oftast inte rent utan har alltid något i sig som är upplöst i vattnet. Men om naturen är ren är det bara naturliga substanser som förekommer i det. Det finns ju naturkällor som folk dricker ur och det är renat genom berget oftast. Vi har en fördel som bor i Sverige där kommer man åt vattenkällor fortfarande.